Co panu dolega?

Podręcznik do języka polskiego medycznego dla obcokrajowców studiujących medycynę

O podręczniku

Dla obcokrajowców, którzy studiują medycynę Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja wznowiła PIERWSZY na rynku podręcznik do nauki języka polskiego w środowisku medycznym CO PANU DOLEGA? Podręcznik jest niezbędną pomocą dla obcokrajowców studiujących medycynę np. w języku angielskim oraz mających lektorat języka polskiego jako obcego. Podobnie dla obcokrajowców przygotowujących się na studia medyczne w Polsce po polsku.

Ten INNOWACYJNY podręcznik w oparciu o metodę ZADANIOWĄ obejmuje w PIĘTNASTU jednostkach tematy ogólnomedyczne takie jak: badanie i wywiad lekarski, leki, organizację służby zdrowia, rozmowa z pacjentem i innym lekarzem oraz podstawowe dziedziny medycyny.

Każda jednostka zawiera zadanie w określonym kontekście, przygotowuje do SAMODZIELNYCH działań komunikacyjnych (np. przeprowadzenia wywiadu z pacjentem). Podręcznik zawiera materiały i środki niezbędne do realizacji tych działań (potrzebne słownictwo osadzone w kontekście sytuacyjnym, przykładowe wywiady lekarzy z pacjentami oraz przykłady wyrażania różnych funkcji językowych). W sposób jednoznaczny rozwija kompetencje wyrażania się w sposób odpowiedni do sytuacji (socjolingwistyczną) oraz użycia języka w interakcjach (pragmatyczną). Każda jednostka inspiruje do działań INTERAKCYJNYCH, w których uczący się wchodzi w rolę lekarza lub pacjenta oraz MEDIACYJNYCH, polegających na referowaniu stanu pacjenta lub zapisie informacji uzyskanych w czasie wywiadu.

„(…)Podręcznik „Co panu dolega?” ma dwie ważne zalety: jest nowatorski, gdyż Autorki jako pierwsze zastosowały podejście zadaniowe do nauczania języka medycznego. Z drugiej strony widać w nim duże doświadczenie i wiedzę Autorek, z których dwie są lektorkami języka polskiego jako obcego, a trzecia – świetnym lekarzem z długoletnią praktyką”. Z recenzji prof. dr hab. Władysława Miodunki, Uniwersytet Jagielloński

Autorkami podręcznika (Maria Chłopicka – Wielgos oraz Danuta Pukas – Palimąka) są absolwentkami filologii polskiej UJ z wieloletnim DOŚWIADCZENIEM jako wykładowcy w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zagranicą (m.in. w Korei Południowej, Niemczech oraz USA). Trzecią autorką (Katarzyna Turek – Fornelska) jest absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, która jako lekarz (specjalizacja: Pediatria – I stopień oraz choroby zakaźne – II stopień) pracuje w krakowskim szpitalu im. S. Żeromskiego.

„(…)Podręcznik ten może stać się dla cudzoziemców podejmujących praktyki lekarskie podstawową pomocą językową w sytuacjach interakcji z pacjentami oraz w kontaktach z personelem medycznym pracującym w polskich klinikach. Jest on wzorcowym przykładem współpracy między glottodydaktykami a specjalistą z dziedziny, którą opisuje język podręcznika. Efektem tej współpracy jest bardzo dobrze umocowany w polskich realiach, a więc WIARYGODNY, podręcznik „języka medycznego w użyciu”. Warto zwrócić także uwagę na humanitaryzm podręcznika – jego użytkownikom podaje się odpowiednie wzorce rozmowy z pacjentem i z jego rodziną”. Z recenzji prof. Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Grażyny Zarzyckiej

Po przepracowaniu zajęć z podręcznikiem, Student będzie potrafił czynnie uczestniczyć w zajęciach w klinikach akademii medycznych, czytać i pisać specjalistyczne teksty z zakresu medycyny, rozmawiać z pacjentem oraz lekarzem.

Podręcznik ten może stać się dla cudzoziemców podejmujących praktyki lekarskie podstawową pomocą językową w sytuacjach INTERAKCJI z pacjentami oraz w kontaktach z personelem medycznym pracującym w polskich klinikach.

„(…)Obcokrajowiec-praktykant znajdzie w tym podręczniku szereg bardzo ważnych informacji na temat tego, jak funkcjonuje opieka zdrowotna w Polsce oraz jakie podstawowe prawa przysługują pacjentowi”. Z recenzji prof. Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Grażyny Zarzyckiej

Podręcznik Co Panu Dolega? zawiera płytę CD na której nagrane są dialogi.

Książkę zamówić można na stronie www.copanudolega.pl