Co panu dolega?

Podręcznik do języka polskiego medycznego dla obcokrajowców studiujących medycynę

„Co panu dolega?” to pierwszy na rynku podręcznik do języka polskiego medycznego dla obcokrajowców studiujących medycynę lub przygotowujących się na studia medyczne w Polsce. Ten innowacyjny podręcznik cechuje podejście zadaniowe, przygotowuje on studentów do samodzielnych działań komunikacyjnych.

Prof. dr hab. Władysław Miodunka, Uniwersytet Jagielloński:

Podręcznik „Co panu dolega?” ma dwie ważne zalety: jest nowatorski, gdyż autorki jako pierwsze zastosowały podejście zadaniowe do nauczania języka medycznego. Z drugiej strony widać w nim duże doświadczenie i wiedzę autorek, z których dwie są lektorkami języka polskiego jako obcego, a trzecia – lekarzem z długoletnią praktyką.

Prof. Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Grażyna Zarzycka:

Podręcznik ten może stać się dla cudzoziemców podejmujących praktyki lekarskie podstawową pomocą językową w sytuacjach interakcji z pacjentami oraz w kontaktach z personelem medycznym pracującym w polskich klinikach. Jest on wzorcowym przykładem współpracy między glottodydaktykami a specjalistą z dziedziny, którą opisuje język podręcznika. Efektem tej współpracy jest bardzo dobrze umocowany w polskich realiach, a więc wiarygodny, podręcznik „języka medycznego w użyciu”.
Warto zwrócić także uwagę na humanitaryzm podręcznika – jego użytkownikom podaje się odpowiednie wzorce rozmowy z pacjentem i z jego rodziną. Obcokrajowiec-praktykant znajdzie w tym podręczniku szereg bardzo ważnych informacji na temat tego, jak funkcjonuje opieka zdrowotna w Polsce oraz jakie podstawowe prawa przysługują pacjentowi.

Podręcznik posiada rekomendację Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego do nauczania cudzoziemców języka polskiego na studiach medycznych na poziomie B2/C1.

W związku z wyczerpaniem nakładu i dużym zainteresowaniem przyszłych medyków, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. Mikołaja Reja zdecydowała o dodruku podręcznika w sierpniu 2021r.